Friday, July 3, 2009

การเรียนรู้ทักษะฟังด้วยพ็อดคาสต์

พ็อดคาสท์ (Podcast) คือ ไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดและจัดมีไว้บนเวปไซต์ เพื่อนำเสนอสาระ เรื่องราว การสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว สารคดี ดนตรี หรือแม้แต่นิทาน ซึ่งสามารถเปิดฟังได้ในขณะเข้าใช้เวปไซต์นั้นๆ หากไม่มีเวลาเพียงพอในการฟังก็สามารถดาวน์โหลดมาเก็บหรือรวบรวมไว้ในแฟ้ม(folder)เพื่อเปิดฟังเมื่อมีเวลา หรือหากต้องการนำออกไปฟังนอกสถานที่เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น ระหว่างการเดินทาง การรอคอย ก็สามารถโหลดจากแฟ้มลงบน เครื่องเล่น MP3 แล้วนำไปฟังแบบเคลื่อนที่ได้ ทำให้ผู้ที่พลาดการฟังข่าวหรือสิ่งที่ตนสนใจ สามารถฟังสิ่งนั้นย้อนหลังได้และฟังซ้ำๆ ได้ตามต้องการ จัดว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่ล่าสุดซึ่งเริ่มมีขึ้นเมื่อปี 2547 (ผู้เขียนเริ่มใช้พ็อดคาสท์เมื่อปี2550นี้เอง)

การฟังพ็อดคาสท์ด้วยMP3 ทำให้ผู้ฟังได้ยินสิ่งที่กำลังฟังอย่างชัดเจนและมีความเป็นส่วนตัว เนื่องจากมีหูฟังใช้และสามารถปรับระดับเสียงได้ตามต้องการ โดยไม่รบกวนสมาธิผู้อื่น แต่หากต้องการแบ่งปัน(share)สิ่งที่ฟังในที่ทำงานหรือในห้องเรียน ก็สามารถทำได้โดยรวบรวมไฟล์เสียงที่สนใจและต้องการใช้ บันทึก(Write)ลงในแผ่นCD และนำไปใช้กับเครื่องเล่นCDได้

โดยทั่วไป จะมีไฟล์เสียงพ็อดคาสท์อยู่บนเวปไซต์เกือบทุกเวปไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเวปไซต์หนังสือพิมพ์- วารสาร เวปไซต์วิทยุ เวปไซต์มหาวิทยาลัย เวปไซต์ห้องสมุด หรือเวปไซต์หน่วยงานต่างๆ จัดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะฟังภาษาอังกฤษ

ESL Podcast เป็นเวปไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับกลางหรือระดับดี(Intermediate or Advanced) นำเสนอพ็อดคาสท์การพูดคุย การสนทนาของเจ้าของภาษา(English Native Speakers) ซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์และมีประสบการณ์การสอนESLมาหลายปีแล้ว จัดทำเวปไซต์นี้ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการสนทนาที่ใช้ความเร็วในการพูดช้ากว่าปรกติเล็กน้อย ในลักษณะของบทเรียนๆ ละ ประมาณ 15-30 นาที เพื่อฝึกทักษะฟังในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีบทสนทนา(Complete Transcripts) จัดให้ไว้ตามที่ได้ยินด้วย มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์และสำนวนภาษาที่ฟังไปแล้วจากตอนต้น เวปไซต์นี้เริ่มเปิดตัวขึ้นเมื่อกลางปี 2548 และดำเนินเรื่อยมาทุกสัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน จนถึงปัจจุบันมีผู้ฟังจากประเทศต่างๆ กว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้เวปนี้และเลือกโหลดไฟล์ที่ต้องการลงบนเครื่องเล่น MP3 นำไปฟังที่ไหน เวลาใดก็ได้ (anytime anywhere) มีหัวเรื่องที่จัดไว้เป็นกลุ่มตามความสนใจของผู้ฟังได้แก่ Announcement, English café, Business, Daily Life, Dining, Entertainment, Health/Medicine, Relationships, Shopping, Transportation, และTravel จัดว่าเป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้การฟังที่มาแทนที่การฟังด้วยเทปและwalkmanในอดีตกาล

VOA Special English เป็นเวปเพจหนึ่งใน Voice of America (VOA) ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2502 มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทางวิทยุโดยใช้ภาษาอังกฤษที่เรียบง่าย กับผู้คนทั่วโลกที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Non-Native Speakers) VOA Special English มีลักษณะเฉพาะที่พิเศษกว่าVOA ปรกติ ได้แก่ 1) มีคำศัพท์ที่ใช้เป็นหลักอยู่ เพียง 1,500 คำ 2) ประโยคที่ใช้อยู่ในรูปแบบสั้นๆ ง่ายๆ ไม่ใช้สำนวนสแลง และ 3) ผู้อ่านข่าวหรือสารคดีทุกคนอ่านด้วยความเร็วเพียง 2/3ของอัตราการอ่านปกติ จึงเหมาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่กำลังพัฒนาทักษะฟัง

เนื้อหาสาระในเวปเพจนี้ เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาแทบทั้งสิ้น ซึ่งจัดไว้เป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นตามความสนใจของผู้ฟัง ได้แก่ Agriculture Report, American Stories, Economics Report, Explorations, In the News, Science In the News, This Is America, American Mosaic, Development Report, Education Report, Health Report, People In America, The Making of a Nation, และ Words and Their Stories

และเช่นเดียวกันกับ ESL Podcast อื่นๆ บนเวบเพจนี้ ผู้สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไฟล์เสียงและบทพูด เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง